Структура та типи сім’ї

Структура сім’ї визначається сукупністю стосунків між її членами, що зумовлює відповідні її типи:

- за формою шлюбу: моногамні сім’ї (шлюб між одним чоловіком та однією жінкою); полігамні (шлюб одного чоловіка з кількома жінками); сім’ї, що базуються на шлюбі однієї жінки з кількома чоловіками (поліандрія); сім’ї, .де шлюб має групову форму;

- залежно від сфери вибору чоловіка або дружини: ендогамні (укладаються між партнерами однієї соціальної групи) та екзогамні (між партнерами з різних соціальних груп);

- за ієрархією престижу та влади: патріархальні (влада належить чоловікові), матріархальні (влада у жінки), егалітарні (влада розподіляється між чоловіком і жінкою порівну);

- за місцем мешкання подружжя після шлюбу: патрилокальні (молоді мешкають у домі батьків чоловіка) та матрилокальні (у домі батьків жінки).

Типи структур сім'ї теж змінюються, залежно від соціокультурних, економічних, історичних умов.Щодо типів сім’ї то найбільш поширеною є проста, або нуклеарна сім’я Така сім’я складається з подружжя та дітей, які не перебувають у шлюбі. При одруженні дітей утворюється інший тип сім’ї – розширена або складна сім’я. Вона включає три і більше поколінь або дві і більше нуклеарних сімей, які проживають разом і ведуть спільне господарство. Залежне від наявності в сім'ї батьків виділяють повну сім'ю (коли є обидва члени подружжя) і неповну, де один із батьків відсутній. Отже тип сім'ї визначається станом родинних зв'язків.

Сім'я проходить ряд етапів, послідовність яких складаєте сімейний, або життєвий цикл сім'ї. Виділяється різна кількість фаз цього циклу:

- утворення сім'ї – вступ у перший шлюб;

- початок дітонародження – народження першої дитини;

- завершення дітонародження – народження останньої дитини;

- «порожнє гніздо» – вступ у шлюб і виділення із сім'ї останньої дитини;

- припинення існування сім'ї – смерть одного із подружжя.

До специфічних обставин, в яких формується, живе, функціонує сім'я, належать: місце проживання (регіон поселення); соціально-класова та етнічна належність; матеріальні становище; рівень освіти і культури членів сім'ї; традиції, цінності, на які орієнтуються у своїх життєвих планах і прагненнях члени сім'ї; стартова позиція, тобто моральна й економічна база, на якій будується кожна сім'я і від якої багато в чому залежить її здатність до консолідації, згуртування, інтеграції.


0307199694411642.html
0307226079262797.html
    PR.RU™