КВАЛІФІКАЦІЙНІ ГРУПИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

До електротехнічного персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують електроустановки. Для електротехнічного персоналу встановлено п'ять кваліфікаційних груп з електробезпеки.

І група. присвоюється особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають елементарну уяву про небезпеку ураження електричним струмом і про заходи електробезпеки при роботі на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Незалежно від посади і фаху працівник повинен пройти інструктаж х електробезпеки. Для І групи мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам не вимагається.

ІІ група. Особи цієї групи повинні мати елементарне технічне знайомство з електро­установками, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, наближення до струмопро­відних частин, знати основні заходи безпеки під час роботи на електроустановках, вміти надати першу допомогу потерпілим.

ІІІ група. Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову і улаштування електричних установок та вміти їх обслуговувати; мати уяву про небезпеку під час обслуговування електричних установок; знати загальні правила безпеки, правила допуску до роботи в електричних установках напругою до 1000 спеціальні правила безпеки з тих видів робіт, які входять до кола обов'язків даної особи; вміти здійснювати нагляд за тими, хто працює з електроустановками та надавати першу допомогу потерпілим.

IV група. Особи цієї групи повинні: мати знання з електротехніки в обсязі спеціалізованого профтехучилища; мати повну уяву про небезпеку під час роботи на електро­установках; знати повністю правила технічної експлуатації (ПТЕ) та правила технічної безпеки (ПТБ) при експлуатації електроустановок; знати установку настільки, щоб вільно орієнтуватись у тому, які саме елементи повинні бути вимкненими для безпечного виконання робіт; перевіряти виконання необхідних вимог безпеки; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд за ними в електричних установках напругою вище 1000 В, знати схему та обладнання своєї дільниці; вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим.V група. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї дільниці; знати ПТЕ та ПТБ в загальній та в спеціальній частинах; знати, чим викликана та чи інша вимога правил; вміти організувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд в електричних установках будь-якої напруги; вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим.


0007334391121868.html
0007430986905787.html
    PR.RU™