Повені, їх класифікації

Повінь – це затоплення водою місцевості в межах річкової долини, розташованої вище щорічно затоплювальної заплави. За походженням повені поділять на кілька типів. В основному причиною їх є підняття рівнів води в річках, яке зумовлюється великим притоком води через інтенсивне сніготанення, випадання дощів і злив або їх сполученням.

За висотою підняття води в річках, розмірами затоплень і величиною завданої шкоди річкові повені прийнято поділяти на чотири категорії: низькі (незначні), високі, видатні та катастрофічні.

Низькі повеніохоплюють малі території, вони виникають за незначного підняття рівнів води. Матеріальна шкода від таких повеней неістотна і вони майже не порушують ритм життя і виробничу діяльність населення. На рівнинних річках низькі повені спостерігаються приблизно один раз у 5... 10 років.

Високі повенісупроводжуються значними затопленнями, охоплюють порівняно великі ділянки річкових долин та інколи порушують господарську діяльність і життєвий уклад населення. В густонаселених районах при таких повенях доводиться частково евакуювати людей, завдається відчутна матеріальна і моральна шкода. Бувають ці повені приблизно один раз у 20...25 років.

Видатні повеніохоплюють цілі річкові басейни, паралізують господарську діяльність та суттєво порушують життєвий уклад населення, завдаючи значної матеріальної та моральної шкоди. Під час таких повеней виникає необхідність масової евакуації населення і матеріальних цінностей із зон затоплень й оперативного захисту від затоплення найважливіших господарських об'єктів. Повторюються такі повені приблизно один раз у 50 ... 100 років.

Катастрофічні повенізатоплюють величезні території в межах однієї або кількох великих річкових систем. При цьому в зоні затоплень повністю паралізується господарська та виробнича діяльність, тимчасово змінюється життєвий уклад населення. Такі повені завдають величезної матеріальної шкоди і навіть спричинюють загибель людей. На боротьбу з ними мобілізуються загальнодержавні ресурси. Повторюються вони не частіше одного разу в 100...200 років або рідше.На деяких річках повені виникають від забивання річкових русел льодом або шугою. До особливого типу належать повені, які зумовлюються вітровими нагонами в гирлах річок (наприклад, у Санкт-Петербурзі). На деяких річках повені бувають внаслідок прориву природних або штучних берегових валів (річки Кура Кубань, Амудар'я).

На більшій частині території України повені приурочені до весняного водопілля. Якраз такою була повінь на Дніпрі в 1931 р. У басейні Дністра повені спричинюються дощами та зливами. Від злив повені бувають і на Поліссі (наприклад,у липні-серпні 1993 р.).

За швидкістю повені поділяються на водопілля і паводки.

Водопілля – щорічний, звичайно тривалий підйом води в ріках, який зумовлюється переважно таненням снігу на рівнинах або таненням снігу і льоду в горах.

Паводок – швидкий, відносно короткочасний підйом рівня води в річках, який виникає звичайно від дощів, а інколи може бути зумовлений інтенсивним сніготаненням.


0001354342826540.html
0001442798732011.html
    PR.RU™